Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

                               Tusculanum Tagóvoda

Óvodánk Budapest vonzáskörében, Érd Tusculanum városrész központjában van. Közvetlen környezetünkben van
iskola, uszoda, templom, üzletek. Gyalogosan is elérhető a könyvtár, a városközpont.
Ezeket a lehetőségeket jól tudjuk használni nevelési gyakorlatunkban.
A családok szociokulturális háttere összetett.  Sok a Budapestről és vidékről is Érdre költöző család. Folyamatos a magas gyermeklétszám. A családok gazdasági háttere nagyon változó, ezért fontos a családok megismerése, a gyermekvédelmi munka.
Az Érdi Szivárvány Óvoda, Szivárvány Programjában az intézmény nevelési gyakorlatának általános elveire, feladataira építve fogalmazzuk meg módszertani útmutatónkat.
Mosolygó Alma - tudatosan – egészségesen, programunk.
 A tudatos egészséges életmódra nevelés sokoldalúan beilleszthető nevelői tevékenységünkbe.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált, befogadó szemléletű együtt nevelését is az egészséges életmód fontos területének tekintjük.
Továbbra is fontosnak tartjuk, előző programunk két mottóját, azok üzenetét:
„Segíts nekem, hogy magam csinálhassam”

„Az óvodáskor nyelve a játék és a mese”
 
Óvodai környezet, tárgyi feltételek:
Óvodánk külső és belső helyiségei, eszközrendszere megfelel az óvodai nevelés feladatainak ellátására.
 Az elmúlt időszakban megvalósult és a tervezett korszerűsítésekkel, beszerzésekkel a minőség nagyon sokat javult és javul a jövőben.
A jogszabályban meghatározott eszközök és felszerelések folyamatos beszerzésével, cseréjével biztosított a változatos tevékenységek lehetősége. A fenntartó együttműködésével Igyekszünk kihasználni a pályázati lehetőségeket is.
Udvarunk több részre tagolt, a csoportok elkülönülve és együtt is játszhatnak. A főútvonal közelsége miatt a zaj és levegő szennyezettség elleni védelem nagyon indokolttá vált.
Belső terek, helyiségek tisztasága, otthonos berendezése, díszítettsége a mindennapi élethez otthonos környezetet ad a gyermekeknek és a felnőttek számára. Berendezéseink, eszközeink folyamatos korszerűsítésével, cseréjével szeretnénk a feltételek minőségén javítani.

Tágas tornaszobánk és eszközei lehetővé teszik a gyermekek változatos mindennapos mozgását.
 Itt tudjunk megvalósítani közös programjainkat, hagyományos rendezvényeinket is.
8 csoportszobánk, méretükben kissé eltér, ezért a gyermekek létszáma is változó 2-3 fővel. A bútorok méretével a különböző korosztályokhoz igazodunk. A kialakított játékterekkel támogatjuk a gyermekek érzelmi, testi és értelmi fejlődését, sokszínű tevékenységét.
Mindegyik csoportnak saját gyermeköltözője és mosdója van, így a rugalmas napirend könnyen megvalósítható.
 A különleges bánásmódot igénylő gyermekeinknek tágas, általános és speciális eszközökkel felszerelt fejlesztő szoba biztosított.
A logopédiai foglalkozásokhoz is különálló nyugodt, jól felszerelt helyiség van kialakítva.
 
Személyi feltételek:
Nevelési céljaink elérését és mindennapi életünk feladatait nevelőtestületünk tagjainak összehangolt munkájával valósítjuk meg. Jelenleg minket is érint a pedagógus hiány, így
a csoportonként két fő óvodapedagógus nem biztosított, de pedagógiai asszisztensek segítségével oldjuk meg napi tevékenységeinket. 8 dajka néni, az SNI gyermekek fejlesztését végző utazó gyógypedagógusok, logopédus, óvoda -pszichológus vesz részt a napi munkában.

CÉLJAINK:
Az óvodai nevelés feladatainak megvalósítása, a tudatos egészséges életmód megalapozása
Pedagógiai munkánk során a fejlődés, a gyermekek életkorának megfelelő testi-lelki-értelmi harmóniában történjen.
Kultúránk, anyanyelvünk ápolása, átörökítése
Óvodánk óvó-védő, szociális, nevelő funkciói,a játék, a mozgás, a tapasztalati úton történő tanulás útján, biztonságot adó otthonos környezetben valósulnak meg.
Színes tevékenységek biztosításával és szeretetteljes ösztönzéssel történik a nevelés, a foglalkozásukat hivatásként megélő szakemberekkel.